Disclaimer en Copyright

Deze site is eigendom van Psychomarker Consulting (J.L. Daemen) te Kerkrade. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van de afdeling MPU Coaching van Psychomarker Consulting op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door Psychomarker Consulting onderhouden. Psychomarker Consulting accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie hiervan.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie worden ontleend. Een bezoek aan deze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Psychomarker Consulting ontstaan.

Binnen onze organisatie wordt gebruik gemaakt van mail en andere vormen van elektronische informatie-uitwisseling. Psychomarker Consulting attendeert erop, dat mail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van elektronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden.

Psychomarker Consulting wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.