Ingevoerde Cannabis-wetgeving kan gevolgen hebben voor MPU

Per 01.04.2024 heeft Duitsland zijn wetgeving op het gebied van Cannabis drastisch gewijzigd: het gebruik van Cannabis is inmiddels gelegaliseerd en mitsdien (grotendeels) uit de criminaliteitssfeer gehaald. Er is geen sprake meer van een Strafrechtsdelikt, maar van een Ordnungswidrigkeit. Dit kan trouwens ook gevolgen hebben voor lopende en al afgewikkelde strafzaken met Cannabis-raakvlak. Denk daarbij aan lopende strafzaken, die alsnog geseponeerd kunnen worden. Strafbefehle, die niet meer (verder) ten uitvoer gelegd kunnen worden. Aantekeningen op het strafblad (BZR,/Führungszeugnis) , die gecorrigeerd kunnen worden etc..
Ook de Fahrerlaubnisverordnung (FEV) is/wordt aangepast, hetgeen ertoe kan leiden, dat de betrokkene niet langer een MPU hoeft te ondergaan.
Maar let wel: er mag alleen sprake zijn van Cannabis; niet van harddrugs en niet van combi's.

Duitse Bußgeldkatalog 2020 weer voorlopig van de baan

Op 28.04.2020 is in Duitsland de Straßenverkehrsordnung (StVO)-Novelle in werking getreten. Dit heeft ertoe geleid, dat de straffen bij verkeersovertredingen, zoals vastgelegd in de zogenaamde Bußgeldkatalog, aanzienlijk verhoogd zijn. Onlangs is echter gebleken, dat bij de invoering juridische fouten zijn gemaakt, zodat toepassing van de strafmaat uit de Bußgeldkatalog 2020 per 02.07.2020 weer is opgeschort. Daarmee zijn de fors hogere boetes, en zeker de feiten waarvoor de rijbevoegdheid ingevorderd kan worden, weer voorlopig van de baan.
Dit impliceert overigens niet dat überhaupt geen bestraffing volgt; er wordt namelijk teruggegrepen op de Bußgeldkatalog 2019. en dus op de mildere straffen.

DE-MPUcoach online

Vandaag, 11 maart 2020, heeft Psychomarker Consulting de website 'DE-MPUcoach' gelanceerd: de website voor alle vragen en antwoorden rond coaching en training voor de MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung). De MPU is een Duits onderzoek naar de 'Eignung' (geschiktheid) van personen, om opnieuw als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. 'Opnieuw', omdat de MPU in nagenoeg alle gevallen wordt verlangd van personen wier rijbevoegdheid op grond van een administratiefrechtelijke beslissing van een Duitse 'Verwaltungsbehörde', of als een door een Duitse 'Strafrichter' opgelegde 'Nebenstrafe', ontnomen is.
DE-MPUcoach is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen mr. Rob Küffen - Advocaat (NL) & Rechtsanwalt (D) - en José Daemen - counselor, en personal coach & trainer -.
Tijdens coaching-sessies krijgt u van de in het Duitse verkeersrecht gespecialiseerde Rechtsanwalt Rob Küffen een antwoord op alle bij u levende vragen met betrekking tot de juridische (on)mogelijkheden rond de Entziehung der Fahrerlaubnis en de Antrag auf Neu- bzw. Wiedererteilung der Fahrerlaubnis.
José Daemen zal u als personal coach & trainer klaarstomen voor het psychologisch onderzoek.