Duitse Bußgeldkatalog 2020 weer voorlopig van de baan

Op 28.04.2020 is in Duitsland de Straßenverkehrsordnung (StVO)-Novelle in werking getreten. Dit heeft ertoe geleid, dat de straffen bij verkeersovertredingen, zoals vastgelegd in de zogenaamde Bußgeldkatalog, aanzienlijk verhoogd zijn. Onlangs is echter gebleken, dat bij de invoering juridische fouten zijn gemaakt, zodat toepassing van de strafmaat uit de Bußgeldkatalog 2020 per 02.07.2020 weer is opgeschort. Daarmee zijn de fors hogere boetes, en zeker de feiten waarvoor de rijbevoegdheid ingevorderd kan worden, weer voorlopig van de baan.
Dit impliceert overigens niet dat überhaupt geen bestraffing volgt; er wordt namelijk teruggegrepen op de Bußgeldkatalog 2019. en dus op de mildere straffen.

DE-MPUcoach online

Vandaag, 11 maart 2020, heeft Psychomarker Consulting de website 'DE-MPUcoach' gelanceerd: de website voor alle vragen en antwoorden rond coaching en training voor de MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung). De MPU is een Duits onderzoek naar de 'Eignung' (geschiktheid) van personen, om opnieuw als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. 'Opnieuw', omdat de MPU in nagenoeg alle gevallen wordt verlangd van personen wier rijbevoegdheid op grond van een administratiefrechtelijke beslissing van een Duitse 'Verwaltungsbehörde', of als een door een Duitse 'Strafrichter' opgelegde 'Nebenstrafe', ontnomen is.
DE-MPUcoach is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen mr. Rob Küffen - Advocaat (NL) & Rechtsanwalt (D) - en José Daemen - counselor, en personal coach & trainer -.
Tijdens coaching-sessies krijgt u van de in het Duitse verkeersrecht gespecialiseerde Rechtsanwalt Rob Küffen een antwoord op alle bij u levende vragen met betrekking tot de juridische (on)mogelijkheden rond de Entziehung der Fahrerlaubnis en de Antrag auf Neu- bzw. Wiedererteilung der Fahrerlaubnis.
José Daemen zal u als personal coach & trainer klaarstomen voor het psychologisch onderzoek.